home
bedrijfsprofiel
werkgebieden
werkwijze

referenties
partners
contact
links

 
   
   

RIJP en DHV ontwikkelen innovatief vrijjetijdscentrum voor senioren

Conceptbureau Rijp en adviesbureau DHV gaan gezamenlijk een nieuw concept vrijetijds- en gemakscentrum ontwikkelen, specifiek voor senioren. Hiervoor hebben beide organisaties een intentieovereenkomst ondertekend. Trefkade, de voorlopige projectnaam, gaat een antwoord bieden op de veranderende wensen van ouderen (onder andere de babyboomers) als het gaat om gemak, ontspanning en het ontmoeten van andere mensen. Het project Trefkade wordt mede gefinancierd door Innovatieve Acties Brabant, een stimuleringsprogramma van de Provincie Noord-Brabant en de Europese Commissie. DHV en Rijp streven ernaar eind 2007 een uitgewerkt businessplan gereed te hebben op basis waarvan de ontwikkeling van een Trefkade pilot-locatie start in Noord-Brabant.

Trefkade is een voorbeeld van samenwerken aan innovatieve en vraaggerichte oplossingen voor gevolgen van de vergrijzing. Toekomstige senioren hebben andere wensen op het gebied van wonen, werken en ontspannen dan hun (groot)ouders. Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat zij langer zelfstandig willen blijven wonen, eventueel (on)betaalde werkzaamheden willen blijven verrichten en actief willen zijn in tal van vrijetijdsbestedingen (sport en spel).

Bij de uitwerking van het concept gaat het om de vraag: wat willen senioren daadwerkelijk als het gaat om een vrijetijds- en gemakscentrum in de eigen woonomgeving? En hoe kan Trefkade helpen voorkomen dat langer zelfstandig wonende ouderen in een sociaal isolement terechtkomen? Bureau Rijp, die het eerste idee voor Trefkade leverde, zal bij de uitwerking de rol van projectmanager vervullen. DHV is verantwoordelijk voor het businessplan en advies over de economische en operationele haalbaarheid van het concept, dat op basis van de marktverkenning wordt opgesteld. Rijp en DHV gaan voor dit project een consortium vormen met de Universiteit van Tilburg (t.b.v. marktonderzoek) en er wordt samenwerking gezocht met de Brabantse woningbouwcorporaties. Ook zullen de (belangenorganisaties van) ouderen en welzijn- en zorgaanbieders om inbreng worden gevraagd.

Marktkansen Noord-Brabant
Initiatiefnemers DHV en Rijp hebben Trefkade ingediend als voorstel voor het derde IAB-programma dat zich richt op economische kansen binnen de vergrijzende samenleving in Noord-Brabant. De IAB-programmalijn heeft als doel innovatie en ondernemerschap in de Brabantse regio te stimuleren, in het bijzonder op economisch en sociaal-cultureel vlak. Hierdoor ontstaan nieuwe marktkansen voor Brabantse bedrijven en worden sociale vraagstukken vernieuwend aangepakt. Binnen het Comitť van Toezicht van IAB 3, bestaande uit bestuurders van de Provincie Noord-Brabant, bedrijven, welzijn- en zorginstellingen en verzekeraars, bleek veel waardering en draagvlak voor het Trefkade-voorstel.

----

DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt op het gebied van mobiliteit, water, bouw en industrie, ruimtelijke inrichting en milieu, luchthavens. Onze missie is het verlenen van multidisciplinaire diensten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving, in een hechte relatie met klanten, medewerkers, partners en aandeelhouders, gebaseerd op wederzijdse loyaliteit.

DHV is met ruim 4.000 medewerkers actief in zo’n 50 landen wereldwijd via een netwerk van vestigingen in bijna 30 landen. De netto-omzet 2006 is 351,6 miljoen euro. Kijk voor meer informatie op www.dhv.nl.

Bijna 600.000 oude ouderen willen onbereikbaar blijven voor internet
De Unie KBO pleit terecht om voor deze ouderen een..
[lees verder]

Alleen jongeren en senioren willen kopen
Meubelwinkels, autoverkopers en makelaars moeten h..
[lees verder]

Marketingtrends 2009; sociale netwerken, 50+ doelgroepen en communities
Goed om te lezen dat seniorenmarketing of 50+ mark..
[lees verder]