home
bedrijfsprofiel
werkgebieden
werkwijze

referenties
partners
contact
links

 
  visie
filosofie
missie
   

Visie

Ouder worden brengt veel mensen onzekerheid over hun toekomstige kwaliteit van leven. De senior zal zich gemotiveerd voelen door en verbinden met partijen die meer zekerheid geven en hem op de juiste manier aanspreekt. De komende oudere wil, veel meer nog dan de generaties voor hem, genieten van de mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en welvaart. De Baby Boomer van nu is dan ook niet te vergelijken met de strenge en zich zelf matigende 80íer die de wederopbouw heeft mogelijk gemaakt.

Nederland vergrijst
Nederland vergrijst in rap tempo. Op dit moment zijn er rond de 3,5 miljoen mensen 55 jaar en ouder in Nederland. Over 25 jaar is dat ruim 6 miljoen. Over 5 jaar is bijna 40% van de Nederlandse bevolking ouder dan 50 jaar. Deze enorme groep mensen zal een grote impact hebben op het openbaar leven. De maatschappij is hierop niet goed voorbereid. De gemiddelde levensverwachting en de welvaart van de oudere mensen in Nederland neemt daarnaast steeds meer toe. Door de oplopende kosten als gevolg van de vergrijzing zal de verzorgingsstaat afbrokkelen en wordt er steeds meer aan de markt en het individu overgelaten. De huidige en komende ouderen worden daardoor met onzekerheid over hun toekomst geconfronteerd. Aan de andere kant voelen zij zich ook in staat om de kwaliteit van hun verder leven zelf te gaan bepalen.
De mondige en eisende oudere staat daarom op en zal zich in de maatschappij langer doen laten gelden. Voor velen van hen is het streven naar ĎQuality of lifeí bewust of onbewust de belangrijkste Ďmotivatorí geworden in denken en doen.

De visie op de markt
Door de vergrijzing en de toenemende aandacht voor optimalisatie van de kwaliteit van leven is er een zeer grote en groeiende groep van oudere Nederlanders die meer verlangt van overheid, zorgsector en bedrijfsleven. Deze Nederlanders zijn in de komende jaren vooral de Baby Boomers van na de oorlog, soms ook jonger ( v.a 30/40 jr)  maar ook de huidige 65-plussers. Zij worden nu onvoldoende bediend, geÔnformeerd en gemotiveerd op hun individuele vragen, wensen en behoeften. Een grote groep van oudere mensen, nu al bijna 35% van de bevolking, wordt niet goed gehoord en een enorm marktpotentieel raakt zo verloren. De vergrijzing biedt kansen en mogelijkheden; ouderen krijgen betere posities, jongere ouderen blijven langer gezond en vitaal,  krijgen meer tijd en meer geld door aflopende hypotheken en kinderen die het huis uit gaan. In dit menselijk kapitaal wordt door de samenleving en bedrijven nog veel te weinig geÔnvesteerd.


Verbondenheid
De senior zal zich verbonden voelen en gemotiveerd zijn door partijen die hem op de juiste manier aanspreken en zekerheid verschaffen door de kwaliteit van de gekregen informatie, de juiste zorg, de goede diensten, producten of voorzieningen die voldoen aan de individuele eisen die hij stelt. En die hem, passend bij zijn reŽle mogelijkheden, een goede  kwaliteit van leven geven als consument, burger of patiŽnt.
Deze ontwikkeling geeft grote commerciŽle mogelijkheden voor het bedrijfsleven en het is de basis voor nieuwe activiteiten en initiatieven voor overheid, de non-profit en zorgsector.

Geen harde leeftijdsgrens
Ouderen worden ook wel senioren, 50-plussers, 55+í, 65-plussers, gepensioneerden, Baby Boomers en zelfs ĎDe zilveren generatieí genoemd. Een harde leeftijdsgrens wil Rijp hiervoor eigenlijk niet geven want ouder worden, met de bijkomende consequenties, is uiteindelijk een individueel onomkeerbaar proces en is leeftijdsonafhankelijk. Opmerkelijk is dat Rijp de ouder en rijper wordende mens al vanaf zijn 30e jaar in het vizier houdt om op het juiste moment de beste resultaten te kunnen boeken. Deze visie heeft invloed op het Customer Relation Management (CRM ) en de opbouw van klantwaarde en waarde voor de klant.

© Rijp CMC B.V, 2006

Bijna 600.000 oude ouderen willen onbereikbaar blijven voor internet
De Unie KBO pleit terecht om voor deze ouderen een..
[lees verder]

Alleen jongeren en senioren willen kopen
Meubelwinkels, autoverkopers en makelaars moeten h..
[lees verder]

Marketingtrends 2009; sociale netwerken, 50+ doelgroepen en communities
Goed om te lezen dat seniorenmarketing of 50+ mark..
[lees verder]