home
bedrijfsprofiel
werkgebieden
werkwijze

referenties
partners
contact
links

 
   
   

Trefkade ontvangt in Breda FMO stimuleringsprijs. Er zijn in de woonomgeving meer innovatieve initiatieven nodig die het sociaal contact, ontmoeting en activiteiten voor vrijetijdsbesteding stimuleren. De gemeente Breda helpt actief mee met het fonds FMO.

De gemeente Breda wil meer sociale samenhang in haar woonwijken en meer mensen die kunnen meedoen in de samenleving.†Met dat doel†ondersteunt zij initiatieven en ideeŽn van bewoners en organisaties die hier een bijdrage aan willen leveren. Met het fonds FMO ( Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling ) wil Breda vooral vernieuwing en samenwerking stimuleren op het gebied van o.a wonen, welzijn, zorg, werken, cultuur en onderwijs. Zo moeten er meer mogelijkheden komen voor Bredanaars om elkaar†te ontmoeten, contacten te leggen, betrokkenheid te tonen en (vrijwilligers)activiteiten te ondernemen.


Het fonds en geraadpleegde deskundigen waren van mening dat het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie vrije tijd- en gemakcentra voor ouderen in aanmerking moest komen voor een FMO stimuleringsprijs. Een cheque ter waarde van Ä 21.000 werd daarom onlangs aan Herbert Driessen van Rijp overhandigd tijdens een feestelijke gelegenheid waarbij nog meer genomineerden werden gehuldigd. Het geld zal geheel worden aangewend om in de gemeente Breda de lokale mogelijkheden en wensen van toekomstige gebruikers te onderzoeken voor het vestigen van een van de eerste pilots van Trefkade. Voor het ontwikkelen en uitwerken van Trefkade doen, naast Rijp, ook wooncoŲperatie Wonenbreburg, Surplus zorg en welzijn, Cofier sociaal projectontwikkelaar, DHV advies en ingenieursburo, het SEV en de Universiteit van Tilburg mee aan het project.

Bijna 600.000 oude ouderen willen onbereikbaar blijven voor internet
De Unie KBO pleit terecht om voor deze ouderen een..
[lees verder]

Alleen jongeren en senioren willen kopen
Meubelwinkels, autoverkopers en makelaars moeten h..
[lees verder]

Marketingtrends 2009; sociale netwerken, 50+ doelgroepen en communities
Goed om te lezen dat seniorenmarketing of 50+ mark..
[lees verder]