home
bedrijfsprofiel
werkgebieden
werkwijze

referenties
partners
contact
links

 
  visie
filosofie
missie
   

Is ouder worden anders?

De op leeftijd komende man of vrouw is vaak niet veel anders als toen hij/zij jonger was. Hun normen, waarden, wensen en gedrag raken ze niet gemakkelijk kwijt. Door de verschillen qua levenservaring en gedrag in de diverse generaties kan je echter niet alle ouderen over een kam scheren. Ouder wordende mensen veranderen wel hun gedrag en verwachtingen in relatie tot aspecten die aan hun relatieve leeftijd of gezondheid is gerelateerd.

We weten dat de meeste ouderen bij het vorderen van hun leeftijd andere interesses krijgen, nieuwe belangen en dat hun mogelijkheden beperkter (b.v lichamelijk) of zelfs meer uitgebreid worden ( b.v financieel). Er ontstaat eigenlijk een nieuw soort consument die met een andere blik tegen zijn wereld om zich heen gaat kijken en zijn wensen en gedrag vervolgens als het moet aanpast. Volgens Rijp wordt die nieuwe blik van de ouder wordende mens gekenmerkt door zijn bewust en onbewust streven naar kwaliteit van leven.

De sleutel tot succes bij ouderen
volgens Rijp heeft wie naar kwaliteit van leven voor ouderen streeft de sleutel tot succes op de huidige seniorenmarkt en bij de 5 miljoen babyboomers in Nederland die deze oudere levensfase gaan benaderen. De effectiviteit van inspanningen gericht op ouderen is daarnaast ook groter als de (klant)relatie met een volwassen persoon al in een vroeg stadium wordt aangegaan. Daarmee vraagt het ook om toepassingen van nieuwe CRM-technieken die eerst de waarde voor de ouder wordende klant centraal stelt waardoor de uiteindelijke waarde van de klant voor de organisatie ook hoger zal worden.

Wat is dan Quality of life ?
Welzijn (collectief ) en de individuele kwaliteit van leven wordt door de ouder wordende mens ervaren als het al of niet succesvol kunnen nastreven van zijn individuele doelen, waarden en behoeften in het leven. Dit wordt sterk beÔnvloed door de reŽle mogelijkheden, capaciteiten en vaardigheden van die persoon. Ook van invloed is zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid, de financiŽle mogelijkheden, zijn levensgebeurtenissen en de sociale steun voor de oudere mens.

Oudere willen hun eigen mogelijkheden kunnen benutten
Ouderen willen zelfsturing van hun mogelijkheden in het leven. Voorbeelden van mogelijkheden zijn; kunnen lezen, gezond zijn, gelukkig zijn, creatief kunnen zijn, je vrij kunnen verplaatsen, kunnen liefhebben, geen angsten hebben, respect krijgen, van ontspanning genieten, kunnen werken, activiteiten ondernemen, invloed kunnen uitoefenen, betrokken zijn, producten kunnen kopen, zorgen voor anderen, et cetera.

We onderscheiden hiervoor 5 levensdomeinen ( Alsem, 2005) :
ē Lichaam en geest
ē Sociale relaties
ē Materiele zekerheid
ē Arbeid en presteren
ē Waarden en inspiratie

Deze levensdomeinen vormen de basis voor het al dan niet ervaren van welzijn van een mens of van groepen mensen.

Zelfbeschikking
Als een volwassene niet zelf meer kan bepalen of hij zijn mogelijkheden kan realiseren ervaart hij beperkingen door ouderdom of heeft hij een vorm van handicap. In het dagelijks leven betekent dit meestal dat een oudere minder mogelijkheden over houdt dan iemand die jong is en Ďnog een heel leven voor zich heeftí.
Gegeven zijn mogelijkheden past de ouder wordende mens zijn gedrag als consument, burger of patiŽnt hierop aan.

© Rijp CMC B.V, 2006

Bijna 600.000 oude ouderen willen onbereikbaar blijven voor internet
De Unie KBO pleit terecht om voor deze ouderen een..
[lees verder]

Alleen jongeren en senioren willen kopen
Meubelwinkels, autoverkopers en makelaars moeten h..
[lees verder]

Marketingtrends 2009; sociale netwerken, 50+ doelgroepen en communities
Goed om te lezen dat seniorenmarketing of 50+ mark..
[lees verder]