home
bedrijfsprofiel
werkgebieden
werkwijze

referenties
partners
contact
links

 
  concepten
marketing
communicatie
   

Concepten en innovatie

Rijp ontwikkeld concepten voor de ouderenmarkt in de breedste zin van het woord. Dit houdt in dat Rijp bestaand inzicht, uit deskresearch of uit aanvullend onderzoek tijdens innovatietrajecten en creatieve brainstormsessies inzichtelijk maakt. Verduidelijkt welke kansen er zijn voor nieuwe producten, diensten, merken en voorzieningen. We geven aan wat voldoet aan de huidige of toekomstige vraag en behoefte van consumenten, burgers en patiŽnten.

Rijp werkt o.a met de methode van Open Innovatie. Daarom schakelen we zowel interne als externe bronnen van kennis of specialisten in bij de ontwikkeling van concepten en bij het assisteren tijdens het op de markt brengen van innovaties en concepten.

Marktgericht
De mogelijkheden en doelstellingen van de opdrachtgever wordt verwerkt naar mogelijk concrete toepassingen voor ouderen. Deze moeten wel commercieel haalbaar, onderscheidend, effectief en toekomstbestendig zijn. Een goed concept brengt altijd de marktpartijen qua vraag en aanbod bij elkaar en zorgt voor de juiste match en het realiseren van de doelstellingen en wensen van de betrokkenen

Een concept voor de ouderenmarkt kan veel vormen hebben, zoals;
ē een idee en uitvoering voor een nieuw product, dienst of voorziening,
ē een vernieuwend woon, zorg of serviceconcept,
ē een specifieke denk- en werkwijze omschrijven voor positionering van merken en organisaties

ē een winkelformule,
ē een creatief concept voor een reclamecampagne,
ē een merkconcept gericht op ouderen,
ē een businessmodel beschrijven voor een nieuwe zakelijke dienst,
ē een communicatie concept en uitvoerend plan zijn dat moet leiden tot attitude en gedragsverandering,
ē kaders scheppen voor beleid en ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en faciliteiten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
ē een omschrijvend en richtinggevend concept voor het creŽren van welzijn t.b.v. ouderen op lokaal. provinciaal of landelijk niveau.

Een traject van conceptontwikkeling leidt tot veranderingen en innovatie voor de doelgroep, maar ook voor de opdrachtgever. Het is soms zeer tijdrovend en arbeidsintensief en vraagt altijd om veel aandacht en betrokkenheid van de opdrachtgever.

De budgettaire mogelijkheden van de opdrachtgever, de factor tijd en het houden van pretesten bepalen in grote mate de kwaliteit en betrouwbaarheid van de uitvoering. Door onze ervaring en praktische benaderingswijze zijn we goed in staat om voor zowel kleinere als grotere opdrachtgevers en budgetten te werken. Kenmerkend voor de concepten van Rijp is dat ze ook de kwaliteit van leven voor ouderen willen helpen verbeteren.

© Rijp CMC B.V, 2006

Bijna 600.000 oude ouderen willen onbereikbaar blijven voor internet
De Unie KBO pleit terecht om voor deze ouderen een..
[lees verder]

Alleen jongeren en senioren willen kopen
Meubelwinkels, autoverkopers en makelaars moeten h..
[lees verder]

Marketingtrends 2009; sociale netwerken, 50+ doelgroepen en communities
Goed om te lezen dat seniorenmarketing of 50+ mark..
[lees verder]