home
bedrijfsprofiel
werkgebieden
werkwijze

referenties
partners
contact
links

 
   
   

In 2015 is het voor veel mensen in Nederland vanzelfsprekend om het internet te gebruiken. Ook de communicatie met de overheid, instanties, bedrijven en diverse dienstverleners wordt zonder internet steeds moeilijker. Echter het grote probleem is dat daardoor het contact met een grote groep van 1,2 miljoen senioren niet voldoende gelegd kan worden omdat ze nog geen internet hebben. Uit recent onderzoek van Unie KBO blijkt ook dat ruim de helft van deze senioren zich zelfs zo buitengesloten voelt dat ze nooit meer willen internetten. Deze groep van 600.000 ‘verloren’ senioren bestaat uit vooral oude ouderen, waarvan twee derde vrouwen.

De Unie KBO pleit terecht om voor deze ouderen een vangnet op te zetten bij de overheid, banken en de belastingdienst voor het behouden van toegang tot alle gangbare voorzieningen. Ook willen ze een betere ondersteuning van de groep senioren zonder internet, die er nog wel mee willen beginnen. Dit pleidooi is heel goed te begrijpen en zou volgens Rijp zelfs nog verder kunnen gaan en zou het vangnet ook moeten gelden voor alle dienstverlenende (zorg) instanties en bedrijven die mensen in staat willen stellen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Immers bij veel van deze ‘thuisleef’-voorzieningen speelt het internet een cruciale rol. Bij veel innovaties gericht op langer zelfstandig wonen worden nu digitale oplossingen bedacht en ontwikkeld met de aanname dat ’internet’ volop aanwezig is en door ouderen gebruikt kan worden. Maar zoals het onderzoek van Unie KBO al aangeeft zal er in de komende jaren nog volop rekening moeten worden gehouden met de ‘internetloze’ senioren. Bij innovatie en productontwikkeling voor senioren met hulp van internet en digitale technieken zou daarom bij de oplossing ook vaker nagedacht moeten worden over de toegang en de feitelijke bereikbaarheid bij (oudere) ouderen. Wat is dan het vangnet of ‘plan B’ om de groep toch te betrekken en te laten profiteren van nieuwe innovaties? Bij het beoordelen van de introductiestrategie en de onderbouwing van businessplannen wordt hier qua verwachte effectiviteit van innovaties nog vaak te weinig rekening mee gehouden.

Lees hier meer over het onderzoek van Unie KBO:

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, geeft aan dat het een complex van factoren is waardoor een grote groep ouderen niet meer aan internet begint. “Voor 600.000 ouderen is internet vaak niet alleen te ingewikkeld of te duur, zij zijn ook bang om fouten te maken of hebben een gebrek aan vertrouwen. Vaak weet men niet waar te beginnen of hulp te mobiliseren. De overheid en dienstverlenende organisaties dienen te zorgen voor een vangnet voor deze groep mensen, want ook zonder internet dient er toegang te zijn tot alle gangbare voorzieningen.” 

Afhankelijk 

Uit eerder onderzoek van de Unie KBO bleek al dat 88% van de groep senioren zonder internet afhankelijk wordt van derden wanneer alle contact met de landelijke overheid en gemeente volledig digitaal zou zijn. Neem de belastingaangifte. Als deze straks alleen nog maar digitaal in te vullen is, weet 28% van de ondervraagden niet hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen. De andere 72% van deze groep krijgt al hulp van derden, bijvoorbeeld van de vrijwillige belastinginvullers van de ouderenbonden. 

Banken 

Rekeningen betalen zal één van de grootste obstakels voor ouderen worden. Als alle bankzaken alleen nog maar digitaal verlopen, weet 53% van de respondenten zonder internet volstrekt niet meer hoe een rekening te betalen. Vanderkaa: “Banken moeten dus goed kijken naar een bredere manier van dienstverlening dan enkel via het internet.” 

Hulp 

Uit het onderzoek blijkt verder dat van alle senioren zonder internet de helft overweegt om te proberen zich internet alsnog eigen te maken. Om dit voor elkaar te krijgen ziet 39% van deze groep hulp aan huis als de beste manier van ondersteuning, gevolgd door een financiële tegemoetkoming in de kosten (23%), het volgen van een cursus (11%) of telefonische ondersteuning (6%). 

De 600.000 senioren die niet meer online gaan zijn gemiddeld 81 jaar en twee derde daarvan is vrouw. De senioren die nog wel mogelijkheden zien zijn gemiddeld 4 jaar jonger en voor 66 % vrouw. Van de senioren die nu al op internet zitten, gaat 80% dagelijks online.  

Voor het hele achtergrondartikel en meer informatie over het onderzoek van Unie KBO kan je deze link volgen. http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1222

Bijna 600.000 oude ouderen willen onbereikbaar blijven voor internet
De Unie KBO pleit terecht om voor deze ouderen een..
[lees verder]

Alleen jongeren en senioren willen kopen
Meubelwinkels, autoverkopers en makelaars moeten h..
[lees verder]

Marketingtrends 2009; sociale netwerken, 50+ doelgroepen en communities
Goed om te lezen dat seniorenmarketing of 50+ mark..
[lees verder]